Новини

Bажно съобщение: карти за остъпка в РУСЕ(14 Ноем. 2016)

Share this page on:

Считано от 10 ноември 2016 г. картите за отстъпка, издавани от Ромпетрол България ЕАД, няма да може да се използват на бензиностанциите в Русе, разположени на следните адреси: бул. Трети Март №30; ул. Михаил Арнаудов №2. Карти за отстъпка не може да се използват също и на бензиностанциите Ромпетрол в гр. Габрово, ул."Христо Смирненски" № 39; в гр. Варна, бул. Цар Освободител №182A. Картите може да бъдат използвани във всички други обекти Ромпетрол в България.

При промяна на условията на предоставяне на отстъпка по картите, информация ще бъде публикувана в уебсайта на компанията www.rompetrol.bg.