Автогаз

Открий гориво на бъдещето!

Rompetrol основа отделa за търговия с газ пропан-бутан с цел да снабди местния пазар с безопасно, икономично и екологично чисто гориво.

Икономичност

Използването на продукта автогаз има много предимства. Първото от тях е, че става въпрос за гориво, произведено при сравнително нисък разход, което също така може да бъде използвано и от бензинов двигател след инсталирането на сътветната автомобилна газова уредба.

Безопасност

Също така, газовото оборудване е по-безопаснo от това за бензиново гориво, поради високата устойчивост на резервоарите и сигурните системи.

Подходящо за всеки автомобил

Използването на автогаз е съществено за постигане на качество, безопасност и професионализъм.

Екологичност

В допълнение, тъй като се използва гориво без сяра, бензен, олово или други канцерогени, автогазта се смесва добре с въздуха. По този начин се образува по-хомогенна горивна смес и подобрен процес на горене, без отлагания, което помага за опазване на околната среда чрез намаляване на емисиите, които замърсяват въздуха.