Течни горива

 

Двете рафинерии на Групата, Petromidia и Vega, снабдяват с тези висококачествени горива мрежата на дребно, както в Централна, така и в Югоизточна Европа.

 

Nr Gasoline Options
1 Efix Gasoline
2 Premium E Plus Gasoline
3 Euro Plus unleaded Gasoline
Nr Diesel Options
4 Efix Diesel
5 Super Euro 4 Diesel
Nr Others Options
6 Heavy fuel oil
7 Naphtha
8 Aviation turbine fuel jet a1
9 Calor extra 1
10 Calor economical 3
11 Light fuel oil
 
12 Extraction raffinate
 
13 Raffinate for chemical use type I
 
14 Raffinate for chemical use type II
 
15 Raffinate for chemical use type III