Efix бензин 95

Горивото е най-важната „резервна част” на автомобила!

Пускайки на пазара Efix, Rompetrol въведе нов стандарт на качество – безоловен бензин, който предпазва двигателя.

Почиства инжекторите

Efix е гориво, базирано на оптимална комбинация от добавки и активни съставки, които притежават специални свойства, свързани с почистването на инжекторите, клапаните и цилиндрите и поддържането им.

Намалява разхода на гориво

Efix е създаден така, че при продължителна употреба разходът на гориво намалява с до 3%. Също така, Efix отговаря на еко норма Евро 5, има ниско съдържание на сяра, бензен и олефини и притежава октаново число 95. Efix съдържа всички необходими съставки и добавки за почистването на двигателя и защитата му срещу корозия и замърсявания. Двигател, защитен с Efix, работи оптимално и разходът на гориво е намален.

Оптимална комбинация от добавки

Efix, съзаден от Rompetrol, е първото гориво, което осигурява защита на двигателя. То притежава всички необходими добавки и съставки за почистването на двигателя и защитата му срещу корозия и замърсявания.Двигател, защитен с Efix, работи оптимално и разходът на гориво е намален.

Подходящо за всеки автомобил

Efix e гориво, подходящо , както за автомобили, чиито двигатели са оборудвани с катализатор и отговарят на Евро 5 стандарт, така и за двигатели, които имат съвременна система за пречистване на отработените газове. Така, независимо от автомобила, Efix се грижи за изрядното функциониране на двигателя, чрез достигането на пълната му мощност.