Общи условия Използване на информацията

Винаги, когато някой посещава този Уебсайт, сървърите са в състояние да съберат определена информация, която ни позволява да проследим броя на посещенията в него. Ние използваме тази информация за бъдещо разработване и развитие на сайта. Така доставената до нашите сървъри информация не включва Лични Данни, които биха позволили проследяване и установяване на местонахождението на индивидуални посетители. Под Лична Информация ние разбираме информация, която може да определи самоличността на физическо или юридическо лице, като e-mail адреси, имена или пощенски адреси.

Когато подавате автобиография за свободна работна позиция в Ромпетрол, ще се отнасяме към всяка молба с максимална конфиденциалност и при никакви обстоятелства няма да разкриваме тази информация на трети страни. В случай, че сте кандидат за определена позиция и желаете да премахнем автобиографията ви от нашата база данни, моля, изпратете писмо или мейл на нашия отдел Човешки Ресурси (София 1202, бул. Сливница 188, вх.А, ет.6, e-mail: office.bulgaria@rompetrol.com), уточнявайки тази конкретна възможност.


Съдържание от трети страни

Нашият Уеб сайт съдържа връзки към други сайтове, които Ромпетрол не притежава, подкрепя или не е свързан по друг начин с тях (с изключение на групата сайтове на компанията, които ясно са обозначени като част от уебсайтовете на Ромпетрол Груп), следователно не даваме гаранции относно съдържанието или практиките на поверителност на тези сайтове. За целите на настоящото ограничаване на отговорността, "трета страна" означава всяко лице, организация или група от лица и / или юридически лица, което не е / не са били членове, служители, клонове или дъщерни дружества на Ромпетрол Груп.


Точност на информацията

Ромпетрол има различни дружества, но на нашия уебсайт ние използваме термина „Група” или „Ние”, когато имаме предвид дружествата на Ромпетрол като цяло, или когато няма необходимост да се определя идентичността на определен член на Групата. Ромпетрол полага всички обосновани усилия за предоставяне в този сайт най-точната информация, но не може да гарантира точността, пълнотата и актуалността на цялата информация, предоставена тук от тях или от трети страни, следователно всеки посетител, използващ информацията, съдържаща се в този сайт, го прави на свой собствен риск.

Финансовите прогнози и предвижданията за цените на акциите са предоставени единствено за информационна цел. Те се актуализират редовно, но обективни причини е възможно да ни попречат да го извършваме това винаги. Така никое лице, избиращо да използва предоставената информация за финансови цели и/или лична полза, няма право да търси отговорност от Ромпетрол относно вреди, които могат да настъпят в следствие на тази употреба.