Новини

КАРТИ ЗА ОТСТЪПКА РОМПЕТРОЛ(20 Юни 2017)

Share this page on:

Всеки клиент  на бензиностанции Ромпетрол в България вече може да получи  карта за отстъпки, ако все още не притежават такава – когато клиентът зареди минимум 25 литра бензин или дизел на една касова бележка, има право да вземе своята карта за отстъпка Ромпетрол. 

За целта клиентът трябва да попълни предоставената му от служителя на бензиностанцията Заявка за карта за отстъпка Ромпетрол, и след като му я върне попълнена  - да вземе своята карта за отстъпки.

Картата дава стандартни отстъпки от 5 стотинки за литър за бензин и дизел в официалните работни дни и 7 стотинки за литър за бензин и дизел в официалните неработни дни. Всякакви промени в отстъпките ще бъдат своевременно отразявани на уебсайта на Ромпетрол.

Картата за отстъпка може да се използва още от следващото зареждане. Отстъпката не може да се използва за зареждането, за което е получена картата.

Общи условия за използване на карта за отстъпки Ромпетрол