Новини

КазМунайГаз Интернешънъл – изключителни резултати през 2015 г(18 Февр. 2016)

Share this page on:

КазМунайГаз Интернешънъл (известна преди под името „Ромпетрол“), част от Националната Петролна и Газова компания на Казахстан „КазМунайГаз“, отчете рекордни финансови и оперативни резултати за 2015 г. Оперативната печалба на Групата е $ 162 милиона, докато печалбата след данъци и такси достигна $ 4,6 милиона *.

Тези резултати бяха постигнати въпреки негативния ефект от преоценка на материалните запаси след спада на цените на петрола на международните пазари. Независимо от този ефект, според Управленското счетоводство, консолидираната оперативна печалба възлиза на $278 милиона, докато печалбата от оперативни дейности достигна $120 милиона.

„2015 година бележи важен момент от историята на КМГ Интернешънъл Груп. Постигнахме всички стратегически цели и задачи, поставени през 2013 г., благодарение на направените инвестиции в модернизиране на дълготрайните материални активи (ДМА) и бизнес развитието в Черноморския регион, както и чрез въвеждане на нови бизнес инициативи, насочени към повишаване на оперативната ефективност и намаляване на производствените разходи.“, каза Жанат Тусупбеков, Изпълнителен директор на КМГ Интернешънъл.

През 2012 г., консолидираното ниво на оперативна печалба от оперативните резултати бе $79 милиона, докато негативния финансов резултат на Групата достигна повече от $156 милиона. Така през 2015 г., консолидираното ниво на оперативна печалба се удвои в сравнение с 2012 г.

Преработка на петрол и Индустриални услуги

Основният актив на КМГ Интернешънъл Груп – Рафинерията Петромидия, разположена в Новодари, достигна исторически най-високо ниво на дневно преработена суровина на ден през 2015 г. (15,200 тона на ден). Рафинерията, разположена на брега на Черно море, преработи над 4,95 милиона тона суровини.

Този резултат бе постигнат при положение, че рафинерията бе затворена за 40 дни заради регулярна профилактика, провеждана на всеки 5 години.

По време на профилактиката бяха извършени много дейности с цел осигуряването на желаното ниво на оперативна сигурност на съораженията и повишаване на оперативната ефективност. Дъщерната компания на Групата – Роминсерв, проведе около 1 000 инспекции и над 400 проверки за безопасност, здраве и опазване на околната среда; бяха верифицирани 26 реактора, ремонтирани 50 колони, 111 електрически мотора и т.н.

*нетен приход, който изключва текущи ефекти по акции и отложените данъчни печалби

 

 

В същото време, в рамките на програмата за повишаване на ефективността и подобряване на производствените единици, производствените разходи бяха оптимизирани с 27% и капацитетът за производство на Рафинерията Петромидия се повиши до 98%.

Производството на дизел в Рафинерията Петромидия достигна рекордно високото ниво от 50% от цялото количество произведени светли горива, докато средното ниво при рафинериите в Централна и Източна Европа е едва 40%.

Продажби на дребно и към Едри дистрибутори

Сегментът Продажби на дребно на Групата отчете рекордно високо ниво при продажбите на горива (бензин, дизел, автогаз) през 2015 г. в Румъния, Молдова, България и Грузия – 2,64 милиона тона.

Основната причина за постигането на този рекорд е Програмата по ребрандиране на бензиностанциите Ромпетрол, която стартира през 2013 г. Тя съчетава нуждите и очакванията на клиентите с най-добрите технически решения.

В края на 2015 г. новата концепция е представена в 121 собствени и 39 управлявани по франчайз модел бензиностанции в Румъния. Програмата се разгръща и в Грузия и Молдова.

Каналът Едри диструбутори увеличи оперативните си обеми със 7,5% в сравнение с предходната година.

„Нашата Компания гледа уверено към бъдещето. Целта ни е да засилим позицията си на Европейския и Черноморски пазар – от добив и преработка на петрол, до продажби на петролни продукти чрез нашите най-печеливши канали за реализация. Ние успяхме да създадем ангажиран управленски екип от професионалисти, който е готов да посрещне предизвикателствата и тенденциите на глобалния пазар“, каза Жанат Тусупбеков, Изпълнителен директор на КМГ Интернешънъл.

За Ромпетрол България ЕАД

Ромпетрол България ЕАД е компания, специализирана в дистрибуцията на горива и петролни продукти. Компанията е част от KMG International NV и развива дейност на българския пазар от 2002 г. насам. Към момента националната мрежа от бензиностанции на Ромпетрол в България ЕАД включва 55 обекта. Компанията притежава модерно депо до град Русе.

The Rompetrol Group NV промени името си в началото на 2014 г. като част от процеса на интегриране на своите дейности и операции с компанията „КазМунайГаз“ (КМГ) – държавната петролна и газова компания на Казахстан и едноличен собственик на капитала на Групата.

 

За „КазМунайГаз Интернешънъл“

С над 7,000 служители в 12 страни, „КазМунайГаз Интернешънъл“ (бившата „Ромпетрол Груп“) е собственост на Националната Петролна и Газова компания на Казахстан “КазМунайГаз“. След придобиването през 2007-2009, Компанията се превръща в платформа между природните ресурси на Централна Азия и специализираните Европейски пазари.

В Румъния, КМГ Интернешънъл притежава една от най-големите и най-модерни рафинерии в Черноморския регион – Рафинерията Петромидия Новодари, с капацитет на рафиниране 5 милиона тона суровини на година, също така рафинерията Вега в Плоещ, както и единствения завод за полимери.

Веригата бензиностанции на Групата включва повече от 1 100 обекта в Румъния, Молдова, Грузия, Франция и Испания.

Дъщерната компания на Групата – КМГ Трейдинг АГ, е единствената компания, която изнася суровини от ресурсите на КазМунайГаз JSC и търгува с тях на международните пазари.

 

За допълнителна информация:

Веселка Благоева

Маркетинг координатор

Ромпетрол България ЕАД

Тел:. (+359 2) 9855720

GSM: (+359) 895 577 420

E-поща: veselka.blagoeva@rompetrol.com