Мисия

Ние предлагаме конкурентни решения за доставки на гориво на частни и бизнес клиенти, като показваме активна отговорност към нашите акционери при осигуряването на възвръщаемост на инвестициите.

Компанията се превърна във високо ефективен и конкурентен производител на суров петрол от Казахстан и дистрибутор на качествен нефт и нефтени продукти, оперирайки чрез интегрирана логистична верига, чийто основен приоритен винаги е бил спазването на оперативните стандарти, като и тези за сигурност и опазване на околната среда.

Основни сектори на дейност

  • Преработка на суров петрол: водещ производител в Европа
  • Нефтопродукти: оптимизиране на операциите по нефтодобив и производство спрямо пазарните тенденции
  • Дистрибуция и маркетинг: търговия с петролни продукти и наличие на конкурентна мрежа в Европа за продажби на дребно.