Новини

важно съобщение: карти за остъпка в СТАРА ЗАГОРА(13 Февр. 2017)

Share this page on:

Считано от 13 Февруари 2017 г. картите за отстъпка, издавани от Ромпетрол България ЕАД, няма да може да се използват на бензиностанциия в Стара Загора, ул.Войвода Стойне Черногорски №1.

Карти за отстъпка не може да се използват също и на бензиностанциите Ромпетрол в Русе, разположени на следните адреси: бул. Трети Март №30; ул. Михаил Арнаудов №2; в Габрово, ул. Христо Смирненски №39; във Варна, бул. Цар Освободител №182A, в Добрич Димитър Ковачев № 4. Картите може да бъдат използвани във всички други обекти Ромпетрол в България.

При промяна на условията на предоставяне на отстъпка по картите, информация ще бъде публикувана в уебсайта на компанията www.rompetrol.bg.