Търговия

Търговското направление е едно от основните звена в The Rompetrol Group. Съчетавайки успешно наличната си база с екип от експерти, направлението консолидира своите дейности, позиционирайки се, като една от най-динамичните компании. Търговското звено има за цел да оптимизира потока на продукти и суровини.

То е отговорно за подбора на суровини, необходими за рафинериите на Групата. Също така, в сътрудничество с направлението, управляващо pафинериите, звеното отговаря за набавянето на необходимите ресурси с възможно най-добрия марж,както и за потока на продукти за експорт и продажба на дребно.

Диверсификация на оперативните единици

Основните направления в Румъния са представени от следните оперативни филиали:


Vector Energy AG

Филиал за търговия и снабдяване с централен офис в Цюг, Швейцария;


Byron Shipping Ltd

Филиал за корабна спедиция, управлява и оптимизира стоковия поток;


Midia Marine Terminal

Филиалът е създаден да осъществява връзка между петролните ресурси на Изтока и западните пазари.

Rompetrol Trading отговаря за оптимизацията на цялата верига по снабдяването на Тhe Rompetrol Group, от доставките на суров петрол до продажбата на крайни продукти, оперирайки, като основно звено между Каспийско море и западната част на Средиземно море.