Транспорт

Подразделенията Rompetrol Shipping са доказани доставчици с дъгогодишен опит, които използват успешно както технологични ресурси, така и своите екипи от експерти, за да осигурят най-добрите и ефективни транспортни услуги в Румъния. По този начин отделните структури на Rompetrol Shipping изпълняват ефективно както пътен, така и железопътен вътрешен транспорт. Най-важната гаранция е сигурно и навременно доставяне на стоките. Каквато и да е дестинацията, наличната транспортна база, включваща камиони и тирове, автомобили и цистерни, както и познаването на всички пътни и железопътни трасета, позволяват осигуряването на оптимални маршрути. Нашите клиенти могат да се възползват също така и от услуги, свързани с управление и поддръжка.

Професионален екип и качествени услуги

Спедиторските услуги, чрез морски транспорт се осъществяват от компанията Byron Shipping Ltd., която е подразделение на Vector Energy и от Midia Marine Terminal, разположен до рафинерия Petromidia.

Екипи от професионалисти поемат и преразпределят нефтените товари и продукти както за преработка, така и към чуждестранните клиенти. Също така, експертите на Rompetrol могат да Ви съдействат за подготвянето на документацията за престой на морския терминал Midia, както и за получаването на одобрения, свързани с регулации и уреждане на административните процедури, определени от бреговите власти.

С цел повишаване качеството на услугите, оборудването и техниката на Rompetrol са на Ваше разположение и могат да бъдат използвани за товарене и разтоварване на кораби. По този начин спедиторските подразделения гарантират сигурни и ефективни доставки на стоки от всякакъв тип, отговаряйки както на Вашите нужди, така и на всички професионални стандарти.