Сондажи и технически операции

 

Над 30 години опит в сондирането и свързаните с него операции в повече от 15 държави  и постигнат баланс между високо квалифициран персонал и ефективност на използваното оборудване ни позволяват да поемем управлението на проекти, свързани с петрол и газ, навсякъде по света. 

Подразделението обхваща значителен брой операции, вариращи от проучващи сондажи, сондиране за добивни кладенци, циментиране на кладенци, монтиране и изпитване на кладенци до рехабилитация и стимулиране на добива.

 

Най-добрите специалисти

 

 

Екипът на подразделението е изключително квалифициран и инвестира непрекъснато в технологии, проучвания на пазара и гъвкаво бизнес планиране. Чрез сертификацията по ISO 9001 and ISO 14001 от Germanischer Lloyd се демонстрира ангажираност на ръководството по отношение на качество и околна среда.  

 

 

Нови възможности за нашите клиенти

 

 

Умението за адаптиране към различни култури и среди са създали на това подразделение репутация на ценен партньор както на традиционните, така и на новите пазари. 

 

 

Услугите за сондажни работи и поддръжка са допълнени с нови възможности, които се предлагат на клиентите.

• контрол на параметрите на сондажа със съвременни модули за каротажен запис на глинесто-промивна смес за сондиране;
• помпено-компресорни тръби с високо ефективни хидравлични цанги;
• HSE консултации по охрана на труда, техника на безопасността и защита на околната среда;
• консултации за операции за сондиране, оформяне на кладенец и поддръжка;

 

 

По този начин, съчетавайки успешно своята експертност в нефтодобива и умения за международен мениджмънт, подразделението Сондажи и технически операции има репутация на компания, осигуряваща качествено изпълнение на проектите на източноевропейските пазари, както и в Южна Америка, Северна Африка и Средния изток.

 

От 1974 г. до сега Сондажи и технически операции е построило в Ирак повече от 500 кладенеца и има технически дейности в 200 други, като по този начин е важен партньор в нефтените и газови проекти в Средния Изток. Към всичко това се прибавят и други 100 проекта в Северна Африка и Европа (сондажи,  консултански услуги и други) в държави като Египет, Сирия, Казахстан, Еквадор, Алжир, Йордания, Кувейт, Мароко, Судан, Индия и Гърция.