Нефтодобив и производство

 

През 1986 г. подразделението Нефтодобив и производство започна своята дейност в Мурзук Басин в Либия. Там то допринесе за откриването на едно от най-важните нефтени полета с около 100 млн. барела. В момента Rompetrol S.A. има пет концесии за проучване и добив в Румъния - Грешу, Нережу, Зегужани, Сату-Маре и Фоксани. Между 2009 г. и 2011 г. TheRompetrol Group инвестира около 7 млн. долара за придобиване, сеизмични прогнози и геологични изследвания, проведени докато се изследва нефтения потенциал на различни райони.

Сложни процеси

 

Дейностите на подразделението са съсредоточени върху мониторинг, обработката и интерпретацията на сеизмичната информация, както и върху привличането на нови партньори с потенциал и технически възможности за развитието на настоящите и планирани проекти. В същото време други важни аспекти, свързани с работата, са осъществяването на нови присъединявания, предварително изготвяне производствената архитектура и организиране на търгове за избор на контрактори за сондажи.