Лабораторни анализи

Rompetrol Quality Control (RQC) представлява направлението, управляващо всички лаборатории на компанията, като е едно от най-успешните и с широк обхват на дейности подразделения на the Rompetrol Group. Отделът осигурява ефективно управление на своите четири лаборатории, разположени на територията на Rompetrol Refining Platform и предоставя аналитични услуги за петролни продукти и въздействието им върху околната среда.

RQC лабораториите по околна среда предлагат диагностика в реално време на качеството на въздух, вода и почва за двете рафинерии на Групата (Petromidia and Vega). Въпреки че се реализира като следствие на останалите дейности, този сегмент осъществява изпълнението на много важна задача за the Rompetrol Group, като осигурява опазване на здравето и околната среда, както и поддържането на микроклимата на средата, където се извършват всички дейности.

Непрекъснатата диагностика на специфични индикатори на източници на замърсяване се осъществява чрез широка гама от анализи.

В предишните години RQC навлезе на пазара за анализ на въглища. Специализирани анализи на въглища (калоричност, влажност, летливост, прах, сяра, метали) са в основата на изчисляването на силата на горене и контролират емисията на газове в атмосферата.

 

Влизането на този нишов пазар увеличи приходите, получени от клиенти от трета страна, което също така консолидира и пазарния дял на компанията.

 

 

Широк професионален опит

 

 

RQC продължава да разширява бизнеса чрез въвеждане на нови видове тестове и  придобиване на съответните сертификати, за да отговори на променящите се нужди на своите клиенти, в съответствие с румънското и  европейското законодателство в тази област: анализи на петролни продукти и  анализ на въглища (влажност, летливост, прах, сярно съдържание, калорична стойност), анализ на околната среда, както и на натриевия хидрохлорид.

 

Непрекъснатите усилия за подобряване на нивото на обслужване се потвърждават от сертификатите за отлично качество, получени в резултат на множество участия в международни програми за обмяна на опит  и сътрудничество с чужди изследователски центрове (Испания, Холандия).

 

В лабораториите RQC се провеждат следните типове анализи:

 

-цялостни анализи на петролни продукти;

-цялостни анализи на вода;

-цялостни анализи на почва;

 

 

По този начин RQC предлага услуги, базирани на широкия професионален опит на екипа от експерти и високо технологичната апаратура, което поставя лабораториите сред първите на този специфичен пазар.

За повече информация, посетете www.rqc.ro.