Индустриални услуги

 

Rominserv е първата румънска компания, чиято дейност обединява индустриална поддръжка, обслужване, индустриални проекти и техническо и технологично развитие. Като част от the Rompetrol Group, Rominserv предлага на своите клиенти надеждна алтернатива -  както финансова, така и оперативна - от традиционното вътрешно управление на индустриалните съоръжения и поддръжка на оборудването, до изпълнението на инвестиционни проекти  за модернизация и развитие.

Пълен набор от услуги за проекти от всякакъв вид 

 

Креативността и адаптивните работни процедури на Rominserv са в основата на нашата оферта, която се състои от пълен и интегриран набор от дейности под формата на EPCM пакети и специализирани услуги:

 

Rominserv предлага пълен пакет за поддръжка (прогнозна, превантивна и корективна), с възможност за интегриране при използване на специализирани софтуерни продукти, като например CMMS, ASSET MANAGEMENT & PROJECT MANAGEMENT. Услугите за индустриална диагностика, предлагани от Rominserv, представляват много полезен инструмент при управлението на поддръжката, който намалява значително разходите от непредвидени прекъсвания, както и тези, свързани с ненужни дейности по превантивна поддръжка, като по този начин осигурява непрекъснатото действие на промишленото оборудване. 

Като се използва съвременно техническо оборудване, общата диагностична дейност води до значителна икономия на време и ресурси, възможност за прогнозиране и отстраняване на възможните проблеми.


 

Предлаганите от Rominserv услуги за индустриална диагностика включват:

Техники за прогнозиране – термографски анализ, вибрационен анализ, анализ на масла;


Безразрушителен контрол – в допълнение към традиционните методи (контрол с магнитни частици, ултразвуков контрол, контрол с оцветяващ пенетрант), предлагат се услуги за сканиране на дъна на резервоари;


Специализирани услуги с тестов ван PRAM;


 

Калибрационни измервания с помощта на тестов ван PROVERA. Лабораторията за проверка на разходомери с наименованието PROVER е единственото по рода си оборудване от този вид в Румъния, сертифицирано да извършва метрологични  разходомерни измервания и калибриране на фискални/ нефискални разходомерни системи за течни петролни продукти. Тя представлява мобилна лаборатория, която може да пътува до всяка точка и да работи при нормален режим, без необходимост от демонтаж на разходомерите.