Еко услуги

Ecomaster Ecological Services е компания, част от TheRompetrol Group, която е специализирана в обслужването и управлението на индустриалните отпадъци. 

През последните 10 години Ecomaster e специализирала в събирането, обработката и финалното унищожаване на опасни отпадъци на клиенти.

Настоящата структура на компанията, нейната техническа база и екип от специалисти, са резултат от широка инвестиционна програма, основана на иновативни технологии, създадени  в  Rompetrol Group или пренесени от  добре познати западни компании. Също така, технологиите на Ecomaster са „зелени” и позволяват да се отделят от индустриалния отпадък част от материалите, позволяващи рециклиране или пък да се унищожават  при възможно най-безопасни за околната среда и служителите условия

 

Интегрирани еко услуги

 

Ecomaster има следния обхват на дейност:

Събиране, транспорт, обработка, финално пласиране и елиминиране на индустриални отпадъци и най-вече на опасни такива, чрез собствено оборудване и средства, както и съвместно с партньори и контрактори;

Оборудване, резервоари и индустриални съоръжения за обезопасяване, третиране и унищожаване на отпадъци;

Събиране, пакетиране, транспорт, обработка на широка гама опасни отпадъци;

Управление на проектни и решения за депониране на отпадъци;

Третиране на киселинни и маслени утайки;

Пълно управление на ефектираните площадки;

Специализирана консултация за околната среда (разрешителни).

 

През последните 3 години, Ecomaster разви интегрирана платформа за предоставяне на услуги, за да осигури цялостно управление на отпадъците.

По този начин компанията предлага широка гама от съвременни продукти и услуги, които демонстрират нейната отдаденост към клиентите, както и, което е изключително важно, към околната среда, в която оперира.

За повече информация можете да посетите www.ecomaster.ro.